egefen-hizmetler-min2

İnşaat

Egefen İnşaat olarak en büyük hizmetimiz müşterilerimiz için belirtilen bütçenin ve zaman diliminin dışına çıkmadan, güven içerisinde tamamlanan özel inşaat projeleri üretmektir.  Egefen inşaat sektöründeki çalışanlarına güvenlik programlarını ve yenilikçi istihdam politikalarını içeren dünya standartlarına uygun yoğun bir eğitim sağlamaktadır ve bu kaliteli eğitim egefen inşaatın oldukça yetenekli bireylerle çalışmasına, onları motive edip şirket bünyesinde kalıcı olmalarını sağlamasına olanak tanır.

İnşaat Yönetimi

Egefen İnşaat proje paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına üstlendiği proje faaliyetlerinde proje yönetim bilgisinden, becerilerinden, araçlarından ve tekniklerinden yararlanır. Hedefimiz, proje maliyetini ve süresini en uygun seviyeye çekerek kaliteden ödün vermeyen bir hizmet sunmaktır. Üstlendiğimiz projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve projeyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması için her projemizde kullandığımız proje yönetimi araç ve bilgi alanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Yukarıdaki her bir bilgi alanı proje yönetim süreçlerinin bir kısmını ya da kimi zaman tamamını içermektedir. Söz konusu bu yönetim süreçleri; projenin başlatılması, planlanması, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve sonlandırılmasından oluşmaktadır. Bilgi alanları; birbirinden bağımsız ve tek seferlik faaliyetler olmaktan ziyade önem seviyesi proje içerisinde, farklı evrelerde değişiklik gösteren ve birkaç kez tekrarlanan bir yapıya sahiptir ve söz konusu bu alanlar birbirleriyle örtüşerek proje kapsamı ve projeye kattıkları değerle doğru orantılı bir nitelik taşır.

İnşaat öncesini ve inşaat sürecini kolaylaştırmak ve iyileştirmek adına yenilikçi araçlar sunarak müşteri hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilir Yapım

Başarılı, sürdürülebilir bir projenin gerçekleştirilmesi sorumluluk almayı gerektirir. Projenin ilgili tüm taraflarının proje başlangıcından aynı masanın etrafında toplanması ve uyumlu bir ekip olarak çalışması büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir yapım maliyetleri ile yakın dönemde ve uzun vadede gerçekleşecek işletme geri ödemeleri arasında bir denge olduğunu biliyoruz ve projeniz için sürdürülebilir bir hedef belirlerken size yardımcı olacak maliyet ve fayda analizi konusunda gereken hizmeti sunuyoruz.

Çalışanlarımızın Güvenliğini Sağlamak

Ekip üyelerimiz bizim için en değerli varlıktır; bu nedenle güvenlik bizim açımızdan sadece bir programdan ibaret değil bir şirket kültürü niteliğindedir. Egefen İnşaat kendi Sıfır Yaralanma Programınızı oluşturmanız adına yeni İnşaat Güvenliği girişimlerini benimseyerek uygulamaya koyan şirketlerden biridir. İçinde bulunduğumuz endüstrinin ve sahip olduğumuz işgücünün ihtiyaçlarını karşılamak adına sürekli olarak yeni güvenlik eğitimi programları oluşturuyoruz ve ortaya çıkan yeni güvenlik yöntemlerinden yararlanıyoruz.